Juliane Sommerfeldt (Liane)

Talented Artist

Description:

Anammar en typisk hippiestil med svepande kjolar och stora smycken, och ger i första hand intryck av att vara urtypen för en flummig konstnär, med sitt rastahår och målarfärg på händer och kläder. Bakom denna fasad döljer sig en mycket stark vilja och förmåga att fokusera på sitt mål. Tränar kampsport för att ytterligare stärka kontroll över kropp och sinne.

Bio:

Från tidig ålder var hon ett egensinnigt barn, vars teckningar var förvånansvärt avancerade, och speglade en fantasivärld som i vissa fall var ganska oroväckande, och denna uppenbara talang uppmuntrades på intet vis av hennes föräldrar, och till slut drog hon sig för att plocka upp pensel eller kritor. Klarade sig genom skolan med bra betyg, och började studera psykologi på universitetet. Den självrannsakan som krävdes av de studerande gjorde henne emellertid ännu mer säker på att det fanns något djupare än den ytliga världen omkring henne. Fruktansvärda mardrömmar gjorde dessutom att hon inte längre orkade fortsätta studera. Insikten att hon måste lära sig hantera sina drömmar eller riskera att bli galen, fick henne att börja meditera, och genom detta intresse för mystik fann hon vägen till den hedniska föreningen. Vid det laget ägnade hon sig helt åt att utveckla sin artistiska ådra, för kanske hade de hittills undertryckta talangerna, både artistiska och magiska, givit upphov till de fasansfulla drömmar som allt oftare manifesterade sig i hennes konst. Försäljningen av utvalda målningar täcker precis hennes utgifter. Har sporadisk kontakt med sina föräldrar, vilka fortfarande oroar sig för den djupare verklighet som öppnat sig för henne, då de tycks säkra på att hon börjat med droger eller gått med i en sekt.

Juliane Sommerfeldt (Liane)

Darkside Berlin Prosaic